Formularz kontaktowy
logo
 

Wypożyczalnia strojów!

                                         Zapraszamy do wypożyczalni strojów karnawałowych i cieszyńskich codziennie

od poniedziałku do czwartku

od godz. 8:00 do 18:00

w piątki

od godz. 8.00 - 16.00

UWAGA !!!!!!!

02.05.2022 ( PONIEDZIAŁEK)  WYPOŻYCZALNIA STROJÓW CIESZYŃSKICH  ORAZ KARNAWAŁOWYCH

JEST NIECZYNNA.

 

Regulamin poniżej.

 

Uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny

w celu umówienia się na przymiarkę stroju cieszyńskiego.

tel. 33 479 05 21

* Stroje regionalne - cieszyńskie wypożyczane są tylko na uroczystości kościelne i szkolne.

Regulamin wypożyczalni strojów regionalnych

 

W wypożyczalni jesteś w stanie wybrać coś dla siebie, w zależności od stylu imprezy, na jaką się wybierasz. Dlatego proponujemy szeroką gamę strojów na wiele okazji - kostiumy karnawałowe, przebrania na Halloween, na Boże Narodzenie, wieczór panieński, wieczór kawalerski, urodziny, imieniny, Andrzejki, Jasełka i wszelkie inne sposobności, jakie tylko jesteście w stanie sobie wyobrazić. Oferujemy przebrania karnawałowe dla każdego: kostiumy damskie, męskie oraz stroje dla dzieci w różnych rozmiarach. U nas możesz wcielić się w wybraną postać bajkową lub bohatera ulubionego filmu, stać się piratem lub policjantem, czarownicą lub księżniczką.

 


 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług. 

Obiecujemy, ze dołożymy wszelkich starań, aby każdy klient był zadowolony.

Udzielimy wszelkich informacji pod numerem telefonu (33) 479 05 21.

Nie rezerwujemy strojów na telefon.

 


 

Regulamin wypożyczalni strojów karnawałowych w Gminnym Ośrodku Kultury
w Goleszowie stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2016 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie z dnia 4 stycznia 2016

1. Osoby korzystające z usług wypożyczalni posiadają możliwość wypożyczenia strojów będących na stanie wypożyczalni i nie będących wcześniej zarezerwowanych.

2. Warunkiem wypożyczenia stroju jest podanie imienia i nazwiska, aktualnych danych teleadresowych, złożenie podpisu potwierdzającego odbiór stroju oraz wniesienie opłaty za wypożyczenie zgodnie z cennikiem (§1 zarządzenia nr 1/2016 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie z dnia 4 stycznia 2016)

3. Osoba wypożyczająca ponosi odpowiedzialność za wypożyczony strój od momentu wypożyczenia do chwili zwrotu stroju do wypożyczalni.

4. Usługa wypożyczenia rozpoczyna się z chwilą opuszczenia stroju terenu wypożyczalni
i standardowo trwa do godziny 19.00 następnego dnia. Termin zwrotu może zostać zmieniony, po wcześniejszym ustaleniu innych warunków wypożyczenia stroju. Za zakończenie trwania usługi wypożyczenia uznaje się termin zwrotu stroju.

5. Wypożyczone stroje należy zwrócić w stanie kompletnym i nie gorszym w stosunku do stanu, w jakim zostały wypożyczone.

6. Niezwrócenie stroju lub zwrócenie w stanie pogorszonym w stosunku do stanu wyjściowego, wypożyczający odpowiada za szkodę do wysokości 50 zł.

7. Do zawarcia usługi wypożyczenia wystawiana jest karta wypożyczenia stroju, na której widnieją dane wypożyczalni, wymagane dane wypożyczającego, data wypożyczenia stroju, ustalona data zwrotu, opłata za wypożyczenie oraz opis stroju i liczbę elementów wchodzących w skład. Wypożyczający otrzymuje kopię potwierdzenia, oryginał pozostaje
w wypożyczalni.

8. Usługa wypożyczenia możliwa jest po złożeniu podpisu na karcie wypożyczenia stroju.

9. Istnieje możliwość rezerwacji stroju na 2 m-ce przed planowaną datą wypożyczenia.

10. Zabrania się przerabiania, prania, prasowania kostiumów.

11. Klient, który decyduje się wypożyczyć kostium w Wypożyczalni strojów wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procesu wypożyczenia. Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie oświadcza, że wszelakie danie osobowe uzyskane w trakcie działalności wypożyczalni są poufne i w żadnej formie nie są ujawniane innym osobą, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych.

12. Szkoły, przedszkola, kościoły i stowarzyszenia działające na terenie Gminy Goleszów, na pisemny wniosek mają możliwość do wypożyczenia strojów z 50% zniżką.

13. W sprawach nieujętych w regulaminie głos decydujący należy do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie.

14. Wypożyczenie kostiumu oznacza pełną akceptację regulaminu.

 

Zarządzenie Nr 1/2016

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

w Goleszowie

z dnia 4 stycznia 2016r.

 

w sprawie: zmiany zasad pobierania odpłatności za wypożyczanie kostiumów karnawałowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie oraz wprowadzenia Regulaminu wypożyczalni strojów karnawałowych.

            Na podstawie art.27 pkt. 1 oraz art. 28 pkt. 2 Ustawy z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2012, poz. 406) oraz statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie nadanego Uchwałą Rady Gminy w Goleszowie
Nr 0007.5.2014 z dnia 29 stycznia 2014 § z dnia 29 stycznia 2014 §5 pkt. 9, §7 pkt 4/1, 3,5).

zarządzam

§ 1

Zmianę stawek za wypożyczenie strojów karnawałowych na czas jednej doby:

 

  1. Kostium karnawałowy dziecięcy                                                                   20.00zł.
  2. Strój karnawałowych na osobę dorosłą                                                                30.00zł.
  3.  Jeden element                                                                                                5.00zł.

Z wypożyczenie stroju na weekend każdorazowo doliczyć należy                                  5.00 zł.
Za wypożyczenie stroju za każdy kolejny dzień należy doliczyć                                      5.00zł.

 

§ 2

Wprowadza się Regulamin Wypożyczalni strojów karnawałowych (załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia).

§ 3

Traci moc §1 pkt. 1 Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
w Goleszowie z dnia 17.07.2014 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2016 r.

 

 « Powrót

Tagi: