Formularz kontaktowy
logo
 

Konkurs!

Regulamin konkursu na Wianek Świętojański

1.Organizatorzy

Gmina Goleszów

Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie

Stowarzyszenie Miłośników Folkloru i Tradycji „JONICZEK”

2. Cel konkursu

 • kultywowanie tradycji „nocy świętojańskiej”;
 • promowanie regionalnej twórczości artystycznej;
 • aktywizacja społeczno- kulturalna mieszkańców Gminy Goleszów.

3. Warunki uczestnictwa

 • konkurs adresowany jest do szkół i przedszkoli Gminy Goleszów oraz mieszkańców Gminy;
 • przedmiotem konkursu jest wianek świętojański, który powinien być wykonany ze świeżych kwiatów, ziół , wstążek , z przymocowaną na trwałe świecą;
 • wianki należy dostarczyć na imprezę pn. „Noc Świętojańska”, odbywającą się na parkingu przy
  ul. Szkolnej, obok Urzędu Gminy Goleszów, w dniu 22 czerwca 2019 r., od godz. 1600 do 1700,
 • wraz z wiankiem należy złożyć zamkniętą kopertę zawierającą kartkę z imieniem, nazwiskiem i nazwą miejscowości, lub nazwę placówki oświatowej i nazwę miejscowości. Na kopercie organizator umieści numer, ten sam numer zostanie umieszczony na wianku;
 • dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim.

4. Kryteria oceny i nagrody

I. Wianki dostarczone na konkurs będzie oceniać jury powołane przez Organizatora

II. Kryterium oceny

 • staranność wykonania;
 • dobór materiałów;
 • ogólne wrażenie artystyczne;
 • estetyka wykonania;

III. Prace będą oceniane w kategoriach:

- przedszkola i szkoły Gminy Goleszów

- prace indywidualne open.

IV. Organizatorzy przewidują dla 3 wykonawców w każdej kategorii atrakcyjne nagrody

   Jury, biorąc pod uwagę poziom wykonanych prac zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

5. Ogłoszenie wyników nastąpi o godz. 1800


 
« Powrót