Formularz kontaktowy
logo
 

Przegląd Dorobku Kultury

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Przegląd Dorobku Kulturalnego „TON” 2019

 

DATA PRZEGLĄDU 10.05.2019 r.,

 

 1. Nazwa szkoły/przedszkola .....................................................................................................

 

................................................................................................................................................

 

 1. Nazwa zespołu/ imię i nazwisko solisty ................................................................................
 2. Rodzaj występu (taneczny, teatralny, wokalny) ……………………………………………
 3. Tytuł występu (zaznaczyć w przypadku teatrzyku) …………………………………...……
 4. Tytuły wykonywanych utworów lub utworów wykorzystanych do tańca:
  a) ............................................................................................................................................

b) ............................................................................................................................................

c) …………………………………………………………………………………………….

 

 1. Czas trwania występu ……………………………………………………………………….
 2. Potrzeby techniczne zespołu/ wykonawcy:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

 1. Zgłoszenia zespołów lub solistów, należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie lub przesyłać na adres e-mail: gok@goleszsow.com.pl

 

 1. Oświadczam, że szkoła/przedszkole zapoznało się z regulaminem przeglądu.
   

 

 

                                                                    

 

                                                                                                 …………………………….

                                                                                                      Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły                                                                                                        

 

       

 

 

 

 

REGULAMIN PRZEGLĄDU DOROBKU KULTURALNEGO „TON” 2019

 

ORGNANIZATOR:

         Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie

 

MIEJSCE I TERMIN:

          Sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie, ul. Cieszyńska 25,
43-440 Goleszów

            10 maja 2019 r.

 

CEL PRZEGLĄDU:

 1. Prezentacja dorobku kultury Gminy Goleszów w roku 2018/2019,
 2. Pobudzanie i rozwijanie aktywności kulturalnej dzieci i młodych ludzi,
 3. wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu, muzyki, tańca i teatru.
 4. Integracja dzieci i młodzieży z Gminy Goleszów.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. O liczbie wykonawców biorących udział w przeglądzie decyduje organizator
  w zależności od ilości zgłoszeń.
 2. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie i oświetlenie.
 3. Uczestnicy Przeglądu przyjeżdżają we własnym zakresie.

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 1. Przegląd jest imprezą otwartą, do którego mogą przystąpić zespoły i soliści – dzieci uczęszczający do szkół podstawowych z Gminy Goleszów.
 2. Przegląd obejmuje dzieci i młodzież.
 3. W ramach Przeglądu uczestnicy prezentują program artystyczny zaakceptowany przez organizatora.
 4. Występ nie może trwać dłużej niż 20 minut.
 5. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2019 r.

e-mail:  gok@goleszow.com.pl

lub na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie

ul. Cieszyńska 25

43-440 Goleszów

tel. 33 479 05 21

 1. Przegląd NIE jest konkursem, nie są przyznawane nagrody ani zdobyte miejsca.
 2. Udział w przeglądzie jest dobrowolny.
 3. Rejestracja fotograficzna z przeglądu zostanie umieszczona na stronie internetowej www.goleszow.com.pl oraz na facebook’u Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie.

 

Wszelkie dodatkowe informacje pot nr tel. 33 479 05 21

 


 
« Powrót