Formularz kontaktowy
logo
 

Konkurs plastyczny dla szkół i przedszkoli!

Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie zaprasza

 do udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym

dla dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych

 „Kartka Wielkanocna”

 

Regulamin:

 

1. Organizatorem Gminnego Konkursu Plastycznego „KARTKA WIELKANOCNA” jest Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie.

 

2. Cele konkursu:      

Pobudzanie kreatywności i wrażliwości twórczej dzieci i młodzieży.

Poznanie technik plastycznych, zdobycie wiedzy na temat tradycji wielkanocnych.

 

3.Temat konkursu:

„Kartka Wielkanocna”

Tematem konkursu jest wykonanie kartki wielkanocnej.

 

4.Warunki konkursu:

Uczestnicy konkursu: dzieci i młodzież w wieku 3 – 10 lat. Uczniowie wszystkich szkół podstawowych Gminy Goleszów oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Goleszów,

Prace oceniane będą w kategoriach:

 przedszkolaki – maluchy

przedszkolaki – starszaki

dzieci klasa 1 SP

dzieci klasa 2 SP

dzieci klasa 3 SP

Charakter konkursu - indywidualny.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

Technika wykonania prac – dowolna

Format prac – Po zgięciu kartki A5 lub A6.

Do każdej pracy powinna być dołączona luzem, czytelnie wypełniona metryczka zawierająca: imię i nazwisko autora, wiek, adres szkoły lub przedszkola wraz
z numerem telefonu i e-mailem.

 

 

    Prace konkursowe należy przesłać na adres organizatora konkursu:

 Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie, ul. Cieszyńska 25, 43-440 Goleszów tel. 33 479 05 21 e-mail: gok@goleszow@com.pl, www.goleszow.com.pl
lub dostarczyć osobiście do sekretariatu GOK Goleszów.

 

5. Termin nadsyłania prac –  ostatecznie do dnia 5 kwietnia 2019r.

 

6. Rozstrzygniecie konkursu oraz rozdanie nagród

O wynikach konkursu poinformujemy mailowo 10 kwietnia

Rozdanie nagród nastąpi w dniu 12 kwietnia 2019 r. podczas kiermaszu świątecznego.

 

Kartki nadesłane na konkurs zostaną wysłane przez Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie do sponsorów, zaprzyjaźnionych instytucji. Każda praca otrzyma nadruk z informacją: „Praca konkursowa” oraz wieku twórcy i szkole lub przedszkolu z jakiego została nadesłana.

 

 5.Uwagi końcowe:

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Nie zwracamy prac laureatom konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania dokumentacji w formie katalogów, fotografii i biuletynów oraz publikacji nadesłanych prac w mediach bez uiszczania honorariów.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i promocji konkursu.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury

 w Goleszowie pod nr tel. 33 479 05 21

 

Goleszów, dnia 04.03.2019 r.


 
« Powrót