Formularz kontaktowy
logo
 

Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy z Języka Angielskiego

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM
 
1.Cel konkursu Celem konkursu jest propagowanie kultury krajów anglojęzycznych oraz motywowanie uczniów do czytania w języku angielskim.
 
2.Informacje ogólne - Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie. - Zakres treści obowiązujący do konkursu jest podany ze znacznym wyprzedzeniem, aby szkoły miały czas na pozyskanie lektur, a uczniowie na przygotowanie się.  - Konkurs odbędzie się 15 maja 2019 r. o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury  w Goleszowie.  - W konkursie może wziąć udział maksymalnie 8 uczniów z danej szkoły (po dwóch w każdej kategorii wiekowej).  - Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane w dniach 1-30 kwietnia 2019. Formularz zgłoszeniowy (zał. 1) można przesłać w formie elektronicznej na adres gok@goleszow.com.pl lub w formie papierowej na adres Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie, ul. Cieszyńska 25, 43-440 Goleszów. - O wynikach konkursu szkoły i opiekunowie zostaną powiadomione pod koniec maja.
 
3.Zakres treści i forma konkursu W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych. Odbywa się w czterech kategoriach wiekowych, ma charakter indywidualny, polega na rozwiązaniu testu sprawdzającego znajomość treści podanej lektury oraz podstawowych elementów kultury krajów anglojęzycznych i trwa 45 minut. W roku 2019 będą to:
 
Klasa 4 - Rip Van Winkle and The Legend of Sleepy Hollow by Washington Irving, A1, Poziom 1 (początkujący A1) oraz kultura Anglii
 
Klasa 5- The Mysterious Island by Jules Verne, A2, Poziom 2 (podstawowy A2) oraz kultura Wielkiej Brytanii
 
Klasa 6 - Martin Luther King by Coleen Degnan Veness, A2, Poziom 3, (niższy średniozaawansowany A2) oraz kultura USA
 
Klasa 7- Braveheart by Randall Wallace, A2, Poziom 3, (niższy średniozaawansowany A2) oraz kultura krajów anglojęzycznych
 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieudostępniania prac konkursowych.
 
 
 


 
Zał. 1


 
...........................................      

pieczęć szkoły


Formularz zgłoszeniowy do Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego z języka angielskiego


 
1.Dane szkoły uczestników (nazwa, adres, telefon, e-mail) ................................................................................................………………….. ................................................................................................………………….. .................................................................................................………………….
 
2.Dane opiekuna (opiekunów) uczestników konkursu z ramienia szkoły (imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail) .................................................................................................………………….. .................................................................................................………………….. .................................................................................................………………….. .................................................................................................………………….. .................................................................................................………………….. .................................................................................................…………………..
 
3. Dane uczestników konkursu:
 

Lp. Imię i nazwisko Klasa Opiekun
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      


 


 
« Powrót