Formularz kontaktowy
logo
 

Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy w Języku Angielskim

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły Podstawowe do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym w  Języku Angielskim

 

REGULAMIN MIęDZYSZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO

W JęZYKU ANGIELSKIM

 

1.Cel konkursu

Celem konkursu jest propagowanie kultury krajów anglojęzycznych oraz motywowanie uczniów do czytania w języku angielskim.

2.Informacje ogólne

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie. Zakres treści obowiązujący do konkursu jest podany ze znacznym wyprzedzeniem, aby szkoły miały czas na pozyskanie lektur, a uczniowie na przygotowanie się. Konkurs odbędzie się w maju 2017, a dokładny jego termin zostanie podany zgłoszonym szkołom w terminie późniejszym.

W konkursie może wziąć udział maksymalnie 6 uczniów z danej szkoły (po dwóch w każdej kategorii wiekowej).

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane w dniach 1-30 kwietnia 2017 mailowo gok@goleszow.com.pl.

Konkurs odbędzie się na terenie GOK w Goleszowie.

O wynikach konkursu szkoły zostaną powiadomione pod koniec maja.

3.Zakres treści i forma konkursu

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych. Odbywa się

w trzech kategoriach wiekowych, ma charakter indywidualny, polega na rozwiązaniu testu sprawdzającego znajomość treści podanej lektury oraz podstawowych elementów kultury krajów anglojęzycznych i trwa 45 minut. W roku 2017 będą to:

 

klasa

4

5

6

lektura

Robin Hood, The Taxman. Starter level, wyd. Scholastics

This is One Direction by Fiona Davis, level 1, wyd. Scholastics

 

Little Women by Louisa May Alcott, level 1, wyd. Scholastics

elementy kultury

Anglia

 

 

 

 

 

 

Wielka Brytania

USA

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieudostępniania prac konkursowych.


 
« Powrót